Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

statkem, kteréhož pozuostavíme, vládnúti budeš, již se tu z moci obce vynímá. A řekl sem také obyčej, jako někde jest obyčej, že takový statek dělí se na dvě straně, t. bohu / přátelóm, a druhde na tři diely, jakož práva obdařená, a obyčej městský se zachovává. {na záduší / na cesty / na obec}meziřádkový přípisek soudobou rukou

O nápadu sstupujících řeholí

K nápadu bez kšaftu sešlého mocnějšie jest pře sstupujících, ač sú živi. Opět na prvniem stupni sstupujících sú děti vlastní a přirození, nebo vlastní toliko, a potom rovní vnukové téhož stupně a tak pořád sstupuje.

O nápadu dětí zlého a dobrého lože

Opět děti přirození ve všecko se uvazují, ač jiných živých nenie, ale sebranci nikdy nápadu nemají, a to jest pravda, jelikožto po otci. Pakli jest súd o nápad mateřin, tuť připuštěni bývají sebranci s vlastními, leč by mátě osviecena byla, a slovúť sebranci, jichžto otec jest lidstvo, t. o jichžto otci jest pochybenie.

Nápad vnúčat

Opět vnukové mají nápad k tomu dielu, kterýž rodičové jich měli sú mieti, by živu byli, protož bude li zplozen jeden vnuk od jednoho syna a od druhého deset nebo jich viece, ten jeden tak mnoho na svuoj diel vezme jako oněch deset na svój diel.

Opět žena má nápad s druhé strany, jako i samec, nebo mezi nimi práva jedné krve zuostavují. Opět oddělený nápada jako služebník, a ten neslove oddělený, ktož jest ještě náchlebník.

O nápadu pobočních zpráva neb řeholy

Když se nedostane náměstkóv řádu sstupujícieho a vstupujícieho, najprvé napadají bratřie a potom jiní, jakožto synové bratróv, a tak o jiných sstupuje. Opět s bratřími a s jich syny napadají rodičové mrtvého, o jehožto dědictví jest súd, ač sú živi.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).