Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rozumu požívají, za pevné a sstálé má býti zachováno. Opět při zástavách, jenž pro zlé skutky pochodie, jiné jest, protož jestliže opilec vraždu neb krádež učiní, opilstvie jeho nevymlúvá. Opět dědictvie vzdánie, zástava a odevzdánie toliko mají býti před rychtářem a přísežnými a ne jinde. Pakli by rychtář umřel, tehda ktož by zástavu přijal před přísežnými, ten svú spravedlnost obdrží, protož že odevzdánie stoluov chlebných a krámóv {krámy masné / chlebné}marginální přípisek mladší rukou masných zvykli sú před cechmistry pekařskými a řeznickými bývati, když se v svých cešiech scházejí, a protož to žádné stálosti práva nemá.

Také nebývá moc sstálá mezi úročníky pod měsckým súdem sedícími, když prodávají své domy a svá dědictvie, ač jich před svými pány, jimž úročí, neodevzdávají, nebo dostatečnost jest, aby před pánem toho úroka bylo oznámeno prodaje, jenž německy slove urkund,cizojazyčný text t. vědomie, ale odevzdánie, kteréž má býti zapsáno, toliko má býti před súdem zahájeným učiněno.

O prodaji dědictvie jelikožto ke mnohým

Z příhody já sem dlužen tobě a prodávám duom svój Mikulášovi, aby on tobě zaplatil, ale ty na tom nechceš dosti mieti, odejdu li já v té chvíli, a {a v mém odjetí}meziřádkový přípisek mladší rukou Mikuláš týž duom jinému, v němž již dvě létě bydléše, před zahájeným súdem odevzdal, a když se to stalo, Mikuláš umřel jest, ale třetí, když již den a rok v domu bydléše bez všelijakého nároku, přišel sem já a třetieho pohnav k súdu, poněvadž Mikuláš peněz, za něž bieše duom ode mne kúpil a já je tobě byl rozkázal dáti, a on nedal jest, a přes rok jej držieše a nikdy toho domu Mikulášovi řádně se neodevzdal, a poněvadž tak dlúho od času odevzdánie skrze

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).