Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O krádeži kuřat, káčat, slepic, a zlé uctěnie

Jestliže by kto krádeže kuřat neb káčat nebo nápodobných věcí v něčiem domu hledal, a od hospodáře domu před purkmistra pohnán, toho před týmž purkmistrem slovy neslušnými zle uctě a štrafuje jej pro takové ujitie neslušně učiněné, otázka jest, kterak taková slova nepoctivá měla by opravena býti. A jest odpověd: poněvadž před purkmistrem, jenž ten čas vedlé úřadu {purkmistr má moc dvou konšel}marginální přípisek mladší rukou purkmistrského moc a miesto dvú přísežnú drží, slova neslušná sú propověděna, ten ktož je prořekl, zaplatí pokuty deset funtóv, z nichž rychtáři dostane se dvě česti a třetie městu. Ale oblanému nebo tomu, jemuž {práva člověka zle uctěného}marginální přípisek mladší rukou lál, nebuď placeno penězi, než toliko skrze poctivé muže jemu poctivost buď ukázána, t. prosbú.

Muož li člověk hledati ztracené věci u súseda bez odpovědi

Znamenaj, že pro ztracenie hovad a jiných létavých věcí, jenž nemajíc rozumu, když nebývají ostříhány, běžie s miesta na miesto a letie, sluší člověku do domu súseda svého vjíti k hledání, ačkoli toho bez odpuštěnie a vědomie rychtářova pro jiné ztracené věci člověk činiti nemá.

O krádeži a lúpeži lidí odsúzených {na koho přísluší}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kradené věci a lúpežové odsúzených neslušie na rychtáře, ale mají býti jich vlastním pánóm vydány. Nebo jakož na rychtáře slušie nad zločincemi popraviti, též také dlužen jest spravedlivým jich statek navrátiti plným právem.

Žaluje li kto na druhého z zlodějstva

Obžalovaný jména dobrého a počestné pověsti, u něhožto ani lúpež ani krádež nebyl by nalezen, lépe muož se nevinného vymluviti, nežli by mohl přemožen býti skrze žalobci svého.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).