Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ale pro druhý nebyl li jest dřieve zlopověstný a nemohl li by se očistiti, musí sám sedmý přemožen býti; pakli jest prvé z krádeže neb z jiného zlého skutku byl znamenitě obžalován, takže jest zlé jméno měl, leč věrohodným svědomím nevinnosti svú okaž sám třetí.

O zlodějském přechovávaní {a spomáhaní}meziřádkový přípisek mladší rukou

Ktož by vědomě zloděje v svój duom přijímal a hospodu jim dával, ten slove tajitel zlodějstva neb přechovávač. Opět ktož puojčí řebříka, opět ktož otvierá zeď nebo okno aneb co puojčuje, aby výše lezl k kradení, opět ktož střeže na ulici zloděje, aby lapen nebyl, opět ktož vědomě klíče kozí nohy neb jiné přípravy, jichž zlodějé užívají, k tomu připravuje, všichni ti a těm podobné věci dělajíce slovú pomocníci zlodějští, a též ti jako i přechovávači zlodějóv hodni sú šibenice jako zlodějie.

O krádeži {t. o ztracení}meziřádkový přípisek mladší rukou kúpené věci {kteráž byla ukradena}meziřádkový přípisek mladší rukou čie škoda bude

Ač co, buďto kuoň neb jiná věc, byla by kúpena a úplně zaplacena a ta věc prodaná v moci prodavače bez výmienky přes noc byla by a ztratila by se neb ukradena byla, čí jest otázka, komu by ztracena byla. A odpoviedá se, že kupujíciemu, a duovod toho jest, poněvadž ta věc bieše kupujícieho, když ji kúpil a zaplatil, že se jemu tak ztracena přisuzuje, ač však prodavač tak komoru, v niežto ta věc neb kuoň bieše, zavřel, jakož jest jiné časy činiti zvykl.

O žalobě z zlodějstva neb krádeže

Žádá li obžalovaný neb obviněný žalobník krádeže,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).