Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O žalobě z krádeže od pána na čeledína

Ač by pán na služebníka dávno od jeho služby odešlého žaloval z krádeže dnes v domu jeho učiněného, samú neb jednú přísahú muož se očistiti, toliko ač by osvědčenie z krádeže slušným časem nebylo předloženo, t. hned když se krádež stal, ač to nenie rychtáři zjeveno, anebo ač by na témž miestě, kdež pán bieše nezdáleně nebyl přítomen, a má dobře přemýšleno býti, takový, jenž se po roce z krádeže má očistiti neb vymluviti, muož li mieti v přísaze hollung,cizojazyčný text t. {12 malých.}meziřádkový přípisek mladší rukou

O narčení zloděje cajchovaného / bezuchého / bezrukého

Ač obžalovaný z krádeže ani při skutku krádeže ani s krádežem věcí ani utiekaje byl by lapen, uší nemaje neb cajchován jsa aneb jinak ochromený {ohavený}meziřádkový přípisek mladší rukou byl by nalezen, tehda napřed má tázán býti, proč by se jemu to stalo, a dokáže li, že by skrze ukušenie koně nebo v boji neb v jiné počestné příhodě uši ztratil aneb jináče údóv zbaven byl, dvěma prsty se očistí.

Pakli by obžalovaný takového duovodu neučinil, tehda to znamenie okazuje, že jest byl předtiem krádež učinil, a tehda třmi svědky od žalobce muož přemožen býti, pakli toho ten žalobce neučiní, tehda opět obžalovaný samú rukú se očistí.

O narčení psance z zlodějstva

Ačkoli zloděj pro starý krádež byl by zapsán, avšak ještě v přítomném času muož býti za nevinného, z čehož jej viní, ale zloděje zapsaného prvé skutek druhého krádeže neb krádež, ačkoli byl by malý, aneb utiekanie po skutku jej přemáhá, a žalobce, jenž žaluje na zloděje prvé na úd ochromeného neb znamenaného, ačkoli při žalobě nebyl dostatečen, avšak proto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).