Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<74r74v75r75v76r76v77r77v78r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Opět prodá li žena neb sluha věci pána bez jeho vědomie, žádný prodaj nebude, leč by toho potom pán potvrdil, aniž kupující prodavače muož k čemu přihnati vedlé práva.

O kupování koně

Kuoň ve třech dnech prodavači má vrácen býti pro dva nedostatky, jenž slovú dýchavice a ozkřivice, a kupujíciemu jeho penězi mají zase vráceny býti. Opět prodá li se dědina se pšenicí a nebyla zmienka učiněna o pšenici, pšenice bude prodávajícieho, neb jest jie nasiel. Ale jinéť by bylo, když by prodána byla hřebice súhřebie, nebo takového prodaje zároda jsúc v břiše klisici, že bez práce prodavače tudiež byla by počata, slušně má následovati; očitě také táž zároda nemohla býti viděna, když klisna bieše viděna.

O zvržení domu kúpeného

Prodá li se duom a peniez závdavní na svědectvie byl by dán, a jestliže před zaplacením domu nětco by v domu zkazil, jestliže potom kupující {prodavač}meziřádkový přípisek mladší rukou kúpenie {zvrže a}marginální přípisek mladší rukou odvolá, učině zkázu neb škodu, kupující v ničemž dlužen {viněn}meziřádkový přípisek mladší rukou nebude týmž právem, poněvadž odvolánie neb zvrženie trhu děje se od prodavače a ne od kupujícieho.

Nájemník nemuož prodati dědictvie

Opět purkrechtník {neb nájemník}meziřádkový přípisek mladší rukou nemuož prodati ani co odlučovati dědictvie, jímž vládne, leč s odpuštěním zvláštním páně. A vědomé jest, že kupovánie bez jistých peněz neb záplaty nemuož býti.

Při kupování a prodávaní mlčelivost škodí

Jakož se rozprávie o některakých dědiciech, jenž jsúce přítomni, dopustili sú se jednomu spoludědici celé dědictvie prodati a záplatu vzéti, nebo zdá se, že by

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).