Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věrdunka, ale činí li to v noci jako zloděj, bývá potupen neb odsúzen. Opět polapil by kto hovado na svém poli, s každé nohy jeden peniez vezme za pokutu.

Opět byl li by kto lapen s travú na lúce, rychtářem buď odehnán z města, do roka se nemaje vrátiti. Pakli by na koni nesl, pánu lúky puol věrdunku a rychtáři lot dá pokuty.

O krádeži snopuov a osenie

Jestliže kto snopy neb osenie čiežkoli s cizieho pole mocí neb kradmo vzal by, byl li by lapen, tehda pánu pole z věrdunka a rychtáři z puol věrdunka odpoviedaj. Pakli by noční čas v takovém skutku lapen byl, za zloděje odsúzen buď.

O krádeži trávy na cizích lúkách

Byl li by kto lapen na cizie lúce ve dne neb v noci s břemenem trávy, k rychtáři veden buď a hned z města vyhnán buď, do roka se navrátiti nemaje. Pakli by s břemenem trávy na koni nesené lapen byl, rychtáři z lotu odpoviedaj, a proti komu’s provinil, tomu z puol věrdunku.

O pokutách lesóv a prútie kradeného

Ač by kto z lesa kolé a prútie na svém voze vyvezl, zaplatí pánu lesa puol věrdunka. Pakli by většie dřievie nežli prútie neb kolé vyvezl, u každého pně 72 malá pánu lesa zaplatí. A rychtáři ač to předeň přijde, dosti učiní vedlé rady přísežných. Ač kto mocí ve dne na poli vzal by komu dvě kopě žita, jakožto lúpežník má súzen býti.

O sekání dřievie kradmo v lese

V ciziech lesiech ač kto násilím neb kradmo drva sekal by, lapen sa a súdem přemožen, na každém pařezu dřievie velikého 72 malých složí a rychtáři v 60ti haléřích, t. denářís, odpoviedati bude. Pakli by křovie neb prútie na voze chtěl odvézti, lapený jaté

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).