Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O staveních a vysazení znovu nebo štěpenie vuobec

Některací žádajíce naučeni býti o vysazení vsi znovu a o štěpení stromuov, naučeni sú o svrchupsaných věcech: Najprvé aby znamenajíce měštiště krumfešt svuoj každý zakládal v přítomnosti súseda svého vidúcieho, též i meze polnie dělal s vědomím súseda svého.

O plotiech a ohradách

Opět pán ohraď dvuor a pokojný učiň, jinak škodu, kteráž z takového netbánie skrze něho súsedu jeho na osení {a}meziřádkový přípisek mladší rukou zelí a k tomu podobných věcech stala by se, on zaplatí. Ale škoda, kteráž od cizieho dobytka v jeho dvoře, kteréhož jest plotem neopletl, přihodila by se, strpěti má. Opět ten, ktož plot dělá, koncovie aneb ratolesti prútie neobracuj na dvuor súseduov.

O komínech, krmnícech, prevétiech

Opět kamna a miesta, kdež se oheň chová, prevéty a maštale neb krmníci na puol čtvrty nohy od plotóv buďte staveny.

Opět ohniště tak buď hlinú obmazáno, aby jiskry neletěly na dvuor ke škodě súseda jeho.

Opět prevét nebo sráč má kopán býti na vlastniem dvoře a pod zemí na dvuor súseda nemá veden býti.

O štěpiech

Opět štěpové neb stromové zahradní buďte štěpováni tak daleko od plotu, aby ratolesti od něho visécie {cí}meziřádkový přípisek mladší rukou zahrady súsedovy slunečného blesku nezbavily, nebo přihodí li se to, ovoce těch ratolestí s súsedem, jehož zahradě stiení, má děleno býti, anebo od pána toho štěpu odřezány buďte, ač by toho súsed nechtěl zbaven býti.

O komíniech

Opět kováři, pekaři a těm podobní řemeslníci, jenž při svých dielech ohně často užívají, dým téhož ohně v komíně neb v stavení k tomu zvláště udělaném

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).