Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož by pro vraždu zapsán byl, když se rok a den dokoná, nikoli do města nevcházej, dokudž kopy gr. městu nedal by, a v zboží zapsaného, kteréž jest pozuostavil, má rychtář třetí čest, žalobníci třetí čest a žena zapsaného s dětmi třetí diel mají. Pakli by ženy a dětí nebylo, týž třetí diel neb částka od rady města nebuď vzata, ale na kostelnie a cest opravy má obrácena býti.

O pokutách psancóv pro rány

Zapsaný pro rány lapen jsa v městě pro vjitie do domu deset a pro vyjitie z domu deset funtóv dá pokuty, to jest šest kop a puol třetieho věrdunka, z nichž žalobník třetí čest, rychtář třetí a město třetí diel mieti bude.

Ktož by s napatým samostřielem aneb o pokutě střelby

s vysazeným lučištěm v městě k bitvě běžal, dá rychtáři pokuty 60 gr. a městu puol třetieho věrdunku.

Pokuty pro vytrženie meče v trhový den

Ktož by koli přemožen by, že v trhový den meč ke zlému nětčemu vytrhl, rychtáři puol třetieho věrdunka a městu 60te gr. dá pokuty, nebo většie hanba městu bývá.

O pokutě ortel štrafujícieho

Ktož by nález od přísežných spravedlivě vynesený směl štrafovati, dá pokuty 10 kop, z nichž třetina rychtáři a dvě česti městu, nebo většie přestúpenie jest proti městu.

Znamenaj, že od nálezu nespravedlivého nebo i od spravedlivého skrovnými slovy s kázní a s odpuštěním snad bez pokuty slušné jest odolati se, jinak pro bázeň pokuty súdiece se nesměli by se k vyšému vyslyšení nebo k vyšému právu odolati. A již řečená pokuta má býti placena od těch, ktož se odolávají v súdu slovutném, jakožto v některém městě, kdež jest hojně múdrých lidí. Ale chudí a sprostní v veských súdech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).