Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<66v67r67v68r68v69r69v70r70v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pokuta buď zaplacena z vlastnieho zbožie

Opět znamenaj, že pokuty mají placeny býti z vlastnieho zbožie a ne z zbožie, jenž by někto znovu kúpil a nezaplatil, nebo taková zbožie mají býti tomu navrácena, od něhož je kúpil.

Opět rychtáři ne hned se dostane pokuta pro ukrocenie slov neslušných, leč by takové neslušnosti staly se před přísežnými, jimžto hodně nemá odpuštěno býti.

Svědkové neplatie pokuty, kteříž nedotýkajíce se kříže od rychtáře na jich duši jsúc otázáni seznávají, aniž která strana k ní jest zavázána.

Opět nenie zavázán k pokutě, ktož by steury, t. pomoci, neb ungeltu zmeškal dáti nebo takové zmeškánie úředníkóm panským má býti připsáno.

Opět slova z kumštu před přísežnými propověděná nemají pokuty mieti, neb za kumšt slušně mají počtena býti.

Opět bez pokuty bývají biti měšešníci {řezoměšci}meziřádkový přípisek mladší rukou a zlodějie, nemá však krev jich prolita býti, leč by nad ním súdná moc jmiena byla. Opět bez pokuty peněžité bude, ač vlastní muž byl by zastižen s svobodnú ženú, ale jiné by bylo, ač by lapen byl s manželkou cizí, nebo tehda k žalobě muže jejieho súd podstúpí. Opět bez pokuty bude hospodář domu smlúvaje strany o dluhy. Opět znamenaj, že rychtář nebude mieti žádných pokut, ač obžalovaný žalobám žalobce také v hlavních přech moci spravedlnosti právem přísežným svědkóm nebo jinak se odchýlí. Opět přísežní nejsú zavázáni ku pokutě, ač při výnosu súdu nesjednávají se.

Opět pokuty jiné nebude platiti, ktož z rady vyvržen bude konšelské, ale jinéť by bylo, jestliže by zjevně neb před súdem neb množstvím lidu přemožen byl z takového přestúpenie ku pohoršenie jiných přísežných. {bez pokuty hospodář domu aneb biřic lehkú neb podezřelú vosobu muož do klády vsaditi}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).