Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bývá, nebude li dokázán, dá 72 malých haléřóv za pokutu. Pro větší neb těžší útok na duom, při němž sú se staly {Útok na duom až do vraždy pokuty nese}marginální přípisek mladší rukou rány, duovod však skrze svědky nemuož býti, rychtář 40 grošů a město 20 grošů mieti bude. Ale pro menší útok na duom nedovedený rychtář toliko bude mieti 72 malá. S nie pak pokuty, kteréž od staradávna uloženy sú na ustanovenie, aneb kteréž budúcně budú ustanoveny, v těch jakožto v pokutách, jenž v měsckých knihách aneb v těchto knihách pokojně nejsú vyloženy neb vysloveny, rychtář toliko třetí diel a miesto dva diely vezme, ač však rychtář pilnost má, aby ta ustanovenie byla zachována.

A znamenaj, že což se dostane od novákóv znovu právo měscké obdržujících, to samému městu přísluší, neb nenie pokuta neb vina. A hodné jest, aby novák na svědomie příchodu svého rychtáři dal 4 penieze, aby o něm věděl.

O pokutě rvanie, bitie

Bijeta li se dva pacholky spolu a pán jednoho pacholku svému na pomoc přiběhna ztepe onoho rukú až do vylitie krve, dá rychtáři od rvanie 5 gr. a rvanému tolikéž, ale pro zbitie rychtáři 10 gr. a bitému 20 gr. má placeno býti.

O rvaní, nohama tlačení, kyjem bití

Ač by kto druhého kyjem neb dřevem zbil aneb jím za vrch o zemi udeřil neb nohama ztlačil, přemožen sa dvěma svědky ruky zbaven buď neb ji vyplať deseti hřivnami.

O políčkování a v zuby bití

Udeří li jeden druhého nehodně v líce nebo v zuby, žalobníku dá hřivnu, rychtáři a přísežným pól hřivny.

O obnažení meče před přísežnými

Ktož by před přísežnými meč obnažil na někoho a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).