Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

sňal po přísaze, skrze to pře neztratí, než rychtáři zaplatí 1 groš pokuty. Opět ač by kto od súdu a přísah skrze smlúvu přátelskú odšel by, ještě rychtář pokut příslušejících dosáhne. Opět ač by ten, ktož má přisáhati, ovšem chtěl přiséci, má býti dopuštěn.

O pokutě krádeže

Tvrdí li se rychtáři, že by skrze sepřenie pře mezi žalobníkem a obžalovaným skrze smlúvu učiněnú obžalovaný zproštěn byl přísahy, oba dva muož ku přísaze přihnati, aby o své pokuty zklamán nebyl. A poblúdí li jeden z nich neb oba, tehda přísežní při tom znamenajíce osoby a okolky neb příčiny pilně pomyslé.

A znamenaj, že přísaha nemuož propuštěna býti, leč by na to zvláštnie odpuštěnie bylo od rychtáře. Opět na smrtedlné posteli neb v bláznovství jsa přisáhající, poruší li zpuosob přísahy, v při nepadá, ač však byl by člověk dobropověstný.

O pokutách loktuov a vah falešných

Ač by kto jednú s nespravedlivým loktem a nespravedlivú vahú byl nalezen, pět funtuov zaplatí, t. sto gr., za pokutu. Pakli by po druhé v též nespravedlnosti byl nalezen, daj dvě kopě. Pakli potřetie, ruky zbaven buď, nebo ji zaplať 12ti kopami, z kterýchžto pokut dvě česti rychtáři a třetí městu se dostanú.

A znamenaj, že váha kamenná jednostajný kámen má mieti, a byl li by příliš lehký, skrze přičiněnie druhého kamene žádný se nemuože vymluviti z nespravedlivé váhy, poněvadž kamenie nenie drahé ani řiedké, neb jest kamenie dosti.

O pokutách branie osenie na poli, trávy, hovad mocí neb krádežem vzatých

Ktož osenie béře v {na}meziřádkový přípisek soudobou rukou ciziem poli mocí neb kradmo, zaplatí pánu toho osenie věrdunk a rychtáři puol věrdunka,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).