Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<67v68r68v69r69v70r70v71r71v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

{hanění v smíru na hanění jaká pokuta 127}marginální přípisek mladší rukou; * jinou rukouKtož by druhého před přísežnými nazval kacieřem a on by toho neslyšal, 10 funtuov haléřuov dá za pokutu, že jest radě neodpustil, t. neuctil rady, z nichžto třetí čest rychtáři a dvě městu zpraveny budú. A jestliže nazvaný kacieřem nazuove jeho zase kacieřem, skrze to ten, ktož nazývá, pokuty takové neb viny slušné neujde. Opět ktož jiného před súdem kacieřem nazuove ku příkladu něčému zaplatíť funt malých desetníkuov neb haléřóv za pokutu.

O pokutách súdných

Pokuta ztracenie, hollungcizojazyčný text totiž, jest 12 malých, jenž činí 1 groš, a tato pokuta jest najmenšie rychtářská neb súdná, kromě zavitých súdóv, kdežto přísaha pokuty má čtyři malé totiž haléře.

O pokutách, ktož by řekl přísežnému „lžeš“

Ktož řekl, že by přísežný lhal, ač by pak i dřieve úřad přísežného měl, {ktož posla / biřice ztepe}marginální přípisek mladší rukou a biřice neb posla od přísežných po něho neb o základ poslaného téhož bíti neb rváti směl by, má přísežné ukojiti, t. má jich prositi, a pro taká přestúpenie dá pokuty 10 funtóv, t. jest úplně 30 funtóv malých haléřóv.

O pokutách přisáhajících

Jestliže by ten, ktož přisáhá, o jednu summu peněz činil tři přísahy, padne li v jedné, ve všech třech zdá se padnúti. A nebyl li jest súd zahájený, zaplatíť rychtáři groš za pokutu za každú přísahu.

Opět ač o tři summy peněz činí tři přísahy, pokazí li jedné, za jednu toliko dá pokutu předjmenovanú. Opět má li kto sám třetí přisáhati, poblúdí li jeden v přísaze, toliko za jednoho pokutu zaplatí, ačkoli všicku při ztratil jest.

Opět ač by řečník nebo ten, jenž má přisáhati, zpuosobu přísahy před súdem nevypravil by, skrze to ani pře ztratí, aniž ku pokutě sú zavázáni. Ač by kto bez rozkázanie zdvihl prsty aneb na kříž vložil před přísahú, nebo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).