Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<67r67v68r68v69r69v70r70v71r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Bez pokuty přísežní druhdy svářie se slovy v radě vespolek, ale jinéť by bylo, jestliže by před súdem neb v přítomnosti množstvie slova byla nepočestná. Opět bez pokuty přísežní druhdy tepú lehké osoby.

O pokutách mistróv

Ač by který mistr učedlníka svého zbil až do vylitie krve aneb tepa jej zabil by, přátelóm a rychtáři dosti učiní na pokutě, nebo nic více než 12 ran učedlníku nemá dáti.

Ktož přísežné štrafuje neb rychtáře

Pokutu sedmdesáti dvú malých haléřóv zaplatí, ktož by rychtáře neb přísežné štrafoval sám skrze se neb skrze řečníka svého, ač k tomu mlčí, protož někto přestúpí tieže neb zaviní sám mluvě, nežli mlče slovóm druhého povoluje. A rychtář též jako i strany mlče mohú zmeškati svá práva.

O pokutách, ač kto chtěl druha uraziti, by pak i neurazil

Ktož druha chtěl uraziti a neurazil jest, má jej ukojiti {kterak pak v míru uloženém to váží se}marginální přípisek mladší rukou muži počestnými. Rychtáři však za pochybenie přísahy pět gr., ač jest byl súd zavitý, jinak toliko 1 gr. má dáti. A znamenaj, že toliko dobrovolná zaviněnie pokutu trpie, avšak ač by opilý dopustil se neslušné věci a někoho by urazil, uraženému i rychtáři k pokutám jest zavázán.

O prvosti pokut a jich slibuov

Dosti učiněnie uraženého má předjíti pokuty, a jestliže by skrze pokuty slib stal se, slib stane.

O pokutách, ač se přísežní štrafují vespolek a lají sobě.

Jestliže přísežní štrafují se, vespolek sobě lajíce a mlčeti nechtějíce, každý lající zaplatí pět funtuov, a jestliže přísežní mlčí, každý zaplatí jeden funt a dostatečno jest.

O pokutách řečí před přísežnými promluvených

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).