Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<66r66v67r67v68r68v69r69v70r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

za 30 kop, avšak v jiných pokutách funt má za 20 počten býti. {grošuov co funt váží}marginální přípisek mladší rukou A vedlé toho šacovány buďte mnohé pokuty, jenž jménem funtóv v starých práviech sú sepsány.

O milostech

Opět znamenaj, že všelijaké pokutě milost najviec má býti učiněna pro ženské pohlavie. Ktož druhému jakžkoli žalovati nedopustí, zaplatí pokutu jemu od přísežných vedlé velikosti pře uloženú.

Pokuta vraždy

Vedlé obyčeje rozličných měst jest třidceti kop neb hřiven, protož pro ušlechtilý úd, jakožto pro třetí čest těla 10 kop pokuty slušně buď zaplaceno. {pokuta za ušlechtilý úd}marginální přípisek mladší rukou

Usúzeno jest kutenským neb horníkóm léta páně 1351ho za vraždu sedm hřiven, z nichžto rychtáři pět a přísežným dvě se dostanú. {pokuta pro ránu v bitvě}marginální přípisek mladší rukou Opět pro ránu v bitvě 4 hřivny, rychtáři dvě a přísežným jedna.

O rozdielu pokut

Některé sú pokuty, jenž německy slove gemacht wandl,cizojazyčný text t. ktož nezachovává ustavenie měsckého, a ty sú rozličné. Jiné sú pokuty, jenž slovú súdné, t. ran a jiných přestúpenie, a i ty sú rozličné. {pokud sluší na rychtáře a pokud na pány}marginální přípisek mladší rukou Pro první rychtáři dostane se třetie čest, pro druhé rychtář vezme, toliko což naň příslušie týmž právem.

{Pokuta haněnie}meziřádkový přípisek soudobou rukou

Znamenaj, že pokuta 60ti funtóv toliko bývá vzkládána pro najtěžší viny, {nazve li kto falešníkem / lúpežníkem / kacieřem}marginální přípisek mladší rukou jako ač by kto druhého kacéřem, lúpežníkem, {bezprávníkem}meziřádkový přípisek mladší rukou falešníkem neb jiným podobným zlým slovem před přísežnými zmazal by a snad proto dřieve tresktán jest a nepřestává, zaplatí pokutu předepsanú, a dřieve řečená pokuta vedlé počtu přísežných roste i umenšuje se, nebo bylo li by přestúpenie před šesti, menšie jest pokuta, nežli před 12ti, leč by příliš těžká vina byla, a rychtář třetí čest od nie má vzieti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).