Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rozkázáno bude každému hospodáři, aby do domu jda, stěnu s pravé strany k svému užitku s súsedem obecní dělal, leč by kteří súsedé chtěli dvě stěně mezi sebú dělati.

O vyměřováni měštišť krajních a potvrzenie pokoje

Když se vyměřují miesta nových městišť neb mezi, tomu, jemuž se dočasně dědictvie na rohu krájé, většie miesto bývá dáno než druhému v prostředku sedíciemu, nebo takoví na kraji sediece pokoj obecní mají činiti na své penieze tím právem.

O staveních jelikožto ke škodě

O stavení, ješto se bořiti chtie, jestliže se odtud škody bojie, má se odpověd státi o budúcie škodě, protož navrácenie škody již učiněné (leč osvědčenie předejde) nebude dlužen té žalobě.

O voknách k súsedu

Od súseda na dvór druhého súseda okna nemají býti, protož byla li by udělána, mohú od súseda býti zahrazena, na číž dvuor byla by postavena. O statku o právu vysazování znovu hledaj dole o světlech.

Kapitola o pokutách

Pokuty od jisce obžalovaného rychtář hned po dokonání súdu bráti nemá, ale žádá li obžalovaný, má jemu prodlenie dáno býti za 14te dní. A písař súdu pilně má takového zapsati a diel městu příslušející, když ten čas přijde, purgmistru má vypsati {e}meziřádkový přípisek mladší rukou; * nad vy nadepsáno e neb vydati.

O pokutě vraždy

Ačkoli při skládání vraždy padesáte {70 80}meziřádkový přípisek mladší rukou; * připsáno pod řádkem funtóv šacují se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).