Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<55v56r56v57r57v58r58v59r59v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O složené a k schování dané věci

Ten slove schovávač, jemužto věci k ostříhaní porúčejí se z viery, protož takovým věcem pilnost má býti přidána, jako i svým vlastním věcem, jinak ztráta jich jeho netbanlivosti přičtena bývá. Nadto pak ktož své věci složí v truhle bezpečné a věcí k schování daných nechá {na lavici}meziřádkový přípisek mladší rukou zjevných, zhynú li takové věci, schovávač je zaplatí. Protož jestliže věci jeho vcele zachovány byly by a věci složené zhynuly by, viněn bude neb ve zlém domnění bude ten, jemuž bylo dáno schovati, neb pravá viera naděje se nebýti, ač kto své věci cele zachovaje, řekl by, že věci dané k schování jest ztratil. A kdež nenie naděje pravé viery, tu lest bývá súzena přítomna býti, nebo viera a lest odporny sú.

Znamenáno však má býti, že při věci k schování dané příhoda nešťastná nebývá přičtena schovávači, jako ani v pójčené věci, {slib}marginální přípisek mladší rukou leč by slib zašel, totiž že by skladatel jmenovitú mzdu platil tomu, u něhož skládá, nebo tehdy příhody nešťastné, kteréž při slibu sú vymieněny, ke škodě toho, jemuž se dává schovati, bývají, nebo smlúvy z nájmu práva berú.

{Provinění; obmeškání}marginální přípisek mladší rukou Opět jestliže pro proviněnie nebo {pro obmeškání}meziřádkový přípisek mladší rukou od zmeškánie schovávače příhoda nešťastná přišla by, ta jemu bude přičtena, jako i při věci puojčené, protož bez odporu {tohoto}meziřádkový přípisek mladší rukou že by u toho, ktož dává schovati, věc zhynula, jestliže z proviněnie neb obmeškánie toho, jemuž by měla {k}meziřádkový přípisek mladší rukou schována {ie dána}meziřádkový přípisek mladší rukou býti, zhyne, jeho netbanlivosti přičtena bývá, nebo dostatečno jest, že věc mohla jest nezhynúti. Opět složená věc má navrácena býti nepohoršena, jinak nezdá se vrácena býti. A záleží skládanie při věcech mohovitých toliko, kteréž by snad u smúvce stran byla {vají}meziřádkový přípisek mladší rukou složena {y}meziřádkový přípisek mladší rukou, když by ta {která}meziřádkový přípisek mladší rukou věc mezi mnohými záštie měla, a takové složenie nemuož býti než od mnohých.

{lest}marginální přípisek mladší rukou Opět složené věci jako i pójčené vlastnost drží a {také}meziřádkový přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).