Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<59r59v60r60v61r61v62r62v63r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zprávce, mocen jsa toho prodati neb kupovati a jinými obyčeji vedlé štěstí neb neštěstí sobě i ženě tělesné potřeby jednati, jakž se jemu líbí. {muž mrhač}marginální přípisek mladší rukou Avšak byl li by zjevný mrhač statku a bezpotřebný útratce, tehda k žádosti ženy neb přátel jejích přísežní, jimžto příslušie neužitečné věci napraviti, mohú takový nedostatek přejíti a muže z toho tresktati, jakž by se jim slušné zdálo.

Věnu se nětco nedostává vedlé práva

O tom znamenaj, že čímž méně žena dá věna muži po sobě, tím méně po smrti muže dielu jie slíbeného vezme vedlé práva.

Bude li dědictvie zastaveno u věně

Znamenáno má býti: jestliže jeden z manželuov u věně na zboží mohovitém zaslíbeném chtěl by druhému dědictvie zavázati, nenie potřebie, aby je choval do dne a do roka, jakož jest obyčej o dluziech obecních, nébrž prvnieho dne zastavení přijde li potřebnost, muož je prodati neb zpeněžiti jinými obyčeji jakýmižkoli.

Věno dané ženě dědičné muož z potřebnosti zastaveno do času býti

O tom znamenáno buď: buď jestliže muž ženě vlastnie dědinu neb jiné dědictvie před rychtářem a přísežnými jménem věna dal by svobodně a zapsal, a potom skrze neštěstie, ne skrze jhru kosteční, ne obžerstvím, ne netbanlivostí (totiž že by diela pilen nebyl, ale prázdný život vedl), ne mrháním statku, ale jiným jakýmkoli obyčejem přišel by k takové chudobě, že by se a ženy své od žebroty nemohl zbrániti, slušné jest to věno proti odmlúvání a odporu ženy do času v peněziech zastaviti, kterýmižto penězi dělaje živnost a oděv sobě a potřebnost ženě obdržal by.

Věno dědičné ženě dané dlužníkóm nemóž býti zastaveno, leč ona svolí

Některaký měštěnín, když neslušný a neřádný život

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).