Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<55r55v56r56v57r57v58r58v59r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vyrobotoval by je, že jemu je chce zjednati, ty jisté všecky penieze žalobníku má zaplatiti, ač jest on toho i neosvědčil, nebo před zahájeným súdem dostatečné jest seznánie, ač by pak toho seznánie nebylo osvědčeno. A nadto pak že prázdna jest žaloba, kterúž chudáka věřitele vynímá, zdá li se Ondřejovi, že by Filip k zaplacení všeho dluhu nebyl dostatečen aniž by jistý byl, Tomáš bez odporu seznánie Filipova má odpoviedati ze čtyř kop, z nichž jej vinil, jeho žalobě znaje se neb jí odpieraje vedlé vnitřnieho svědomie svého.

O dluziech desátkových

O tom právu přemietáno jest skrze súdce, že ačkoli ten, ktož znovu ves vysazuje, lidem v té vsi se osazujícím úrok ukládati a nebo od placenie úroku mohl by je viniti, avšak o desátku, k němuž sú zavázáni právem božským neb duchovním, nemuož jich zprostiti obyčejem ižádným. A nápodobně znik li by súd mezi stranami o placení desátku, ten má duchovním právem rozsúzen býti.

O statku a dluziech hledaj dole o věniech, o přípovědech a o fentování.

O moci listovnie a svědectví přísežných o dluhy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).