Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vyšel, proto podruha od komňaty, kterúž jest najal, zdáliti nebude moci. Pakli by hospodář chtěl podruha uraziti a on svú mocí moci jeho odpieraje urazil by hospodáře, slušné jest jemu, poněvadž nenie bezpečno nepřátelóm spolu bydleti, aby zaplatě činži, což by slušelo na ten čas, k jinému hospodáři se přěstěhoval.

O přechovávání hostí neřádných

Nájemník domu má se varovati, aby nepřijímal ani přechovával hostí neřádných a podezřelých, jinak pro svolovánie zlých a pro přiezen s zločincemi bude tresktán.

O podruziech pohořalých

Přihodilo se, když po spálení města jeden hospodář přestěhoval se do jiného domu, podruh prosil jest, aby jej s sebú do téhož domu vzal. Posúzeno jest, že po vypálení duomu pronajatie a nájem sú se skonali. Ale dlužen li bude nájemník nájem, aby jej dál, pokudž jest pokoje požíval, otázka jest. A odpověd, že jest dlužen.

O nájemných

Najme li kto služebného úředníka a pojme li jej s sebú na cestu, bude li jat od nepřátel neb zhyne li, žaloba jest z nájmu.

O bití služebníkóv

Jestliže by švec služebníka pro malú vinu kopytem vnáhle tak v hlavu udeřil, ač by jemu oko vyplzlo {vyskočilo}meziřádkový přípisek mladší rukou, líbí se, aby otec jeho žaloval, nebo ač mistróm lehké tresktánie jest puojčeno, však tento švec ten obyčej jest přestúpil.

{změní li zuvač rúcho aneb ztratí}marginální přípisek mladší rukou Ač by zuvač {barvíř}meziřádkový přípisek mladší rukou rúcho k schování přijal, zhryzú li je myši, dlužen bude jakožto nájemník, neb jest měl toho ostřiehati. Pakli by změně plášť i dal jej jinému, žaloba naň bude jako na nájemníka a dlužen bude zaplatiti, by pak i z nevědomie učinil nebo poniž {evadž}meziřádkový přípisek mladší rukou jest poblúdil v svém skutku, nenie duovodné nevědomie.

O nalezení cizích věcí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).