Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísežným tolikéž a písaři dva.

Znes li by kto svú žalobu na přísežné neb ku přísežným a jemu před rychtářem a před jinými přísežnými přistáli by, žaloba jeho obdrží, tak však, ač by žaloba byla o neřádných skutciech neb o slibiech učiněných před přísežnými, od súdce vyslanými, neb obdržaných proseb, ale ne ze všelikých řečí prázdných trhových neb v krčmě mluvených. {o přísaze svědectví přísežných}marginální přípisek mladší rukou Opět ten, ktož odpierá, nebude li chtieti býti bez toho, přísežní musí přísahú obdržeti to, což svědčí.

Opět ač který z přísežných jsa otázán, o který výnos {vejpověd, vyřčení}meziřádkový přípisek mladší rukou chtěl by toho odložiti, k ranému mluvení přísahu obdrží, že ty časy toho ortele neb výnosu nemuož naleznúti, a k tomu od přísežných neb od žalobníka neb od rychtáře buď připuzen.

O fentování úroka dědičného

Každý člověk bez rychtáře a přísežných na svém dědictví {základy}marginální přípisek mladší rukou žaloby beř. Pakli by ten, ktož platí, nechtěl jich vyplatiti, pán oznam rychtáři a jednomu z přísežných, že jest pro taký úrok takový základ vzal, a potom svobodně prodá neb k svému užitku obrátí a to pro tu příčinu, jestliže by po času z většieho základu aneb ceny chtěl by pána nařiekati, aby rychtářem a přísežným jeho při zkazil.

Opět ač by platný člověk tři úroky zadržal, tehda pán v jeho dědictví svobodně se uvieže. Pakli by nuzná neb slušná zemská potřeba úročníka sehnala, pán vedlé milosti a duše {živnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou potřebnosti s radú dobrých lidí s ubrmanstvím neb s rozmyslem to srovná.

O póhonu a volání ku právu

Pohnání a volání ku právu, jenž hlasem biřicovým bývá v peněžité při, jest zavité a škodné tomu, ktož nestojí, aby odpuštěno bylo pracím a nákladuom stranním.

Opět o póhonu učiněném pro dluh pod věrdunk {biřicovo svědectví také v ranách a bití 156}marginální přípisek mladší rukoupřísežný biřic muož svědčiti o věrdunk, ale výše nic. A nápodobně ač ten pohnaný směl by přiséci na kříži,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).