Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

fentováni. Ale jestliže při zachování těch věcí hospodáři dědictvie byli by co dlužni, tehda pán toho úroku muož ty věci od nich vzieti a svému úročníku sraziti.

Základ také pro úrok vzatý ač by byl pravého úročníka, však nemá pod lichvú zavázán býti, nebo poněvadž úrok v počtu nesražený škodu v sobě zavierá, nebylo by slušné, aby nesši škodu jakožto lichvu na se přijal týmž právem.

Fentování pro hofčinži

A též má rozuměno býti o fentování platu řečeného hofčinž, t. {z domu činže dvorní plat}meziřádkový přípisek mladší rukou. Muož však základ pro úrok vzatý zastaven býti v tom roce, ačkoli ne pod lichvú, a to má býti rozuměno zvláště o úroku, jenž nenie věčný, ale muož býti splacen měsckým právem.

Mohú li úrokové býti zastaveni

Plat nebo úrok měsckým právem kúpený, jestliže by do stálého času nebo určeného placen měl býti, vždycky muož splacen býti. Opět má li kto týž plat neb úrok a zastavil by jej jinému bez vuole úročníka, zástava nenie sstálá {mocná}meziřádkový přípisek mladší rukou, nebo muože od toho, jenž úrok nebo plat dlužen jest, když by chtěl, zase kúpen býti, aby žádného zřenie k tomu neměl, jemuž jest byl zastaven ten plat. Nebo ač by také úročník kterýkoli čas od splacenie toho úroku byl sbráněn, penieze zaplacené neb výplatné s úrokem, kterýž měl ty časy placen býti, přísežným do rady položí, kterýchžto nebude li pán toho úroku chtieti přijieti, mohú je obrátiti ku potřebě měscké.

Úročník nemá svých věcí jinam odlučovati bez vuole pána svého

Jako ty věci, kteréž lstí věřitele z věcí v základě daných byly by odlúčeny, ovšem mají býti navráceny. Též z úročních věcí ty věci, jenž k tomu příslušie, buďto že by dnu a nebo zemi byly přispojeny, buďto že by mohovité nebo nemohovité byly, aniž mají aniž mohú bez odpuštěnie pána toho platu k někomu jinému přineseny býti neb přestěhovány.

O výplatě úroku měsckého

Zuostáno jest konečně, že pán úroka nemuož nutiti úročníka, jenž jemu úročí měsckým právem, k vykúpení platu, leč by chtěl, by pak věděl jej mieti hotové penieze. Protož placenie úroku takového a vykúpenie od něho ne na vuoli pána, ale úročníka úplně {mocně}meziřádkový přípisek mladší rukou záleží. Ostatek o témž hledaj dále o súdech, o kupování, o prodávaní, o zástavách, o purkrechtiech a o jiných nápodobných věcech.

O právu odevzdánie dědictvie a domuov

Ač kto druhému před súdem dědictvie své právě by odevzdal, ten ktož přijímá, dáti má rychtáři 12 peněz, {přísežným tolikéž}marginální přípisek soudobou rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).