Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<24r24v25r25v26r26v27r27v28r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věřeno býti, než má jmiena býti za náhlú všetečnost, pro kterúžto obžalovaný nemá potupen býti, a též má rozuměno býti o zločinci u vazbě držaném, ač koho před odsúzením zmaže a obžaluje.

O žalobě obecnieho člověka

Žádný obecní člověk nemuož na jiného žalovati, {A}textový orientátor {obecní páni}marginální přípisek mladší rukou leč by od rychtáře a od přísežných zvoleni byli dva nebo třé neb čtyřé na některém rynku města, k jichžto vieře bylo by poručeno, aby všecky škodlivé věci měscké krotili. Ti ze všelijakých přestúpení mohú žalovati, ale moc jich žaloby trvati bude toliko za šest neděl, a to proto, aby takoví miesto přísežných jmieni nebyli. A když se šest neděl dokoná, takový úřad svój rychtáři a konšelóm vzdajte, a jest li potřebie, tehdy jiní a nebo opět ti k dřevniemu úřadu buďte navráceni. A jestliže by v svém úřadě nepoctivě {pohaní li kto obecního pána}marginální přípisek mladší rukou byli zhaněni i jakúžkoli pokutu již řečení volení ustanovili by, tu obžalovaný má od nich trpěti.

O času žaloby z příčiny vraždy

{B}textový orientátor Raněný má žalovati ve třech dnech na toho, ktož jest příčina vraždy jeho, nebo po třech dnech žádného nemuož vinniti, leč by hodnú příčinu okázal, jako že by němý byl, a nebo že by se slušně osvědčil, že tehda čas těch tří dní hodně muož prodlenie mieti. Ale dědicové, jenž nejsú přítomni, jichžto bližní od toho raněnie umřel jest, nehledí času těch tří dní ote dne raněnie počítajíce, než od toho dne, kterýž sú zvěděli, že by raněný umřel, a ještě ten čas vedlé dalekosti a slušnosti a potřeby, jak by slušně k súdu mohl přístup býti, to má rozměřeno býti.

Kterak by obžalovaný nemohl přemožen býti

{C}textový orientátor Obžalovaný od mnohých žalobníkóv potřikrát spolu z krádeže a z lúpeže v jednom súdě obžalován a tolikrát se očistiv nemuož po čtvrté přemožen býti týmž svědomím, protože žalobce spolu v súdu přistojíce sprvu obžalovaného od jeho práva spravedlnosti sú nepřepřeli, tiežíce, ač jednú svědky mohli by jej přemoci, jakož sú potom {usilovali}meziřádkový přípisek soudobou rukou učiniti, i že takový má se radovati z toho, slušné jest, a zvláště a najviec {z toho}meziřádkový přípisek soudobou rukou, že jest pověsti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).