Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<23v24r24v25r25v26r26v27r27v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

obžalován býti.

O času žalovánie

{T}textový orientátor Mordové a těm podobní hřiechové, jestliže by se dáli ve dne prostřed obydlé lidského, od žalobníka ve třech dnech mají rychtáři zjeveny býti. Pakli by se v noci na poli krom obydlé lidského přihodily, cíl tři dni, ač žalobník žádá, muož od přísežných slušně prodlen býti.

O nespravedlivé žalobě na ženu z cizoložstva

Člověk cizí nemuož žalovati na ženu z cizoložstva, {U}textový orientátor kteráž jemu vedlé krve nenie spojena, ač by koli to hodným svědomím mohl okázati. Ale že jest to učinil, což naň neslušalo, že pověst svého bližnieho zmazal, tresktánie a pokutu podniknúti má slušně od přísežných jemu vedlé jich svědomie uloženú, nebo neslušné a všetečné jest takové obžalovánie a rychtářem nemá hnúti, ani také obžalovaný {od nie}meziřádkový přípisek soudobou rukou proto nemá býti trápen. Ale manžel z toho skutku na svú ženu sám žalovati muože ne skrze řečníka. Súsedé však také z toho hřiechu žalovati mohú, aby nebyli domněni, že by tomu hřiechu povolili.

O žalobě na rychtáře, že nechce súditi

{V}textový orientátor Jestliže rychtář nechce súditi v hodinu súdu, má napomenut býti, aby súdil a žalujícím dosti učinil, aby lehkost milosti nezplodila by úmysl ke zlému skutku.

Opět až do třetice rychtář buď napomenut od přísežných. Pakli by súditi nechtěl a pře přišla by k vyšému súdu, súdci jakož k komorníku, neb králi, a rychtář z netbanlivosti byl by obžalován, buď malá nebo veliká pře, rychtář za vinného buď tresktán.

O žalobě v ranném mluvení

{X}textový orientátor Ač kto bude obžalován v raném mluvení mezi přísežnými, rychtář má se o tom pilně vytázati, a slúžil li jest takový obžalovaný tresktánie na peněziech, tak buď znamenán. Pakli jest zaslúžil, aby tresktán byl o ruku, tak buď napsán. Pakli jest vina na hrdlo, tehda buď psancem vedlé potvrzené {věrnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou viny přestúpenie svého.

Tito žalovati nemohú

{Z}textový orientátor Člověka na smrt odsúzeného žaloba nevieže, aniž jie má

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).