Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žalobce jmenoval, ale na jiném, totiž v městě neb v některé vsi, a toho by chtěl dokázati svědomím dostatečným toho města neb té vsi, v takové příhodě má svědectvie obžalovaného předloženo býti svědectvie žalobníka, a též má rozuměno býti nápodobně o jiných přech.

Opět seznali li sú se svědkové, že rozdielně časy a miesty rozličnými o těch přech, kteréž běží mezi stranami, svědomo by jim bylo, budú li se toliko srovnávati v seznávaní, jich svědectvie jakožto sstálé má býti dopuštěno.

Svědkóm z hodné příčiny {t. nuzné}meziřádkový přípisek mladší rukou má prodlenie dáno býti {nemohúcím ke dni určenému státi}meziřádkový přípisek mladší rukou

Měšťanóm v Střelci jest nalezeno, že svědkóm z hodné příčiny nebo z nuzné potřeby v den určený ku právu nemohúcím státi bez škody strany má rok prodlenější dán býti.

Svědkové ne od rychtáře, ale od strany mají zavrženi býti

Ortelem jest nalezeno týmž měšťanóm, že svědkové mají býti hodni, totiž takoví, aby skrze výmienku neb odepřenie nemohli od svědectvie vyvrženi býti, a každýť se domnievá býti hodný, o němž nebývá duovod odporný, protož výpověd o svědciech jestiť zápovědná, takže každý dopuštěn k svědčení bývá, jemuž nenie zápověd neb jenž nenie zavržen. Ale takové odvrženie neb odehnánie má se od strany, ale ne od rychtáře, státi týmž právem.

O svědectví súkopuov

Když jest jeden z Zalcpurgu žaloval, že některakému měštěnínu z Brna dva sudy vína vlaského za 37 kop grošóv pražských prodal bieše, ale měštěnín k tomu řekl, že toliko za 27 kop je kúpil a oba dva se na seznánie súkopa táhla, ortelováno a zřiezeno jest v plné radě, že ani host proti měštěnínu, ani měštěnín proti hosti nemá vésti svědomie súkopuov, jenž německy slovú undrkewffelcizojazyčný text, leč by súditi měl počestné muže.

O svědciech pro uvedenie ženy a statku

Hospodář Jindřich žaloval na Kundráta podruha svého, že nočnieho času ženu a statek jeho, jenž pokládáše za 20 kop, na voze jemu uvezl, a když obžalovaný jakožto člověk dobré pověsti obdržal očištěnie, otázáno jest bylo o počtu svědkóv etccizojazyčný text. A jest odpověděno, že tak obžalovaný sám sedm svědectvím hodným muož svú nevinu okázati.

Opět týž hospodář žaloval na formana, že jeho koňmi a vozem žena a statek jeho byl jemu uvezen, jemužto když bylo nalezeno, že se má svědky očistiti, vypověděno jemu, že se má sám třetí hodnými muži očistiti.

O svědectví litkupních smlúvcí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).