Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Zavrženie svědkóv druhdy přísahú má býti potvrzena

Ač strana majíc nedostatek duovoduov, kterýmiž by svědky měla zavrci, znovu usilují předložiti odpor, učiníť přísahu, že toho při prvniem odepření byl zapomanul, ani měl v paměti žádným obyčejem.

O výmience neb odporu proti svědku pro prohřešenie, t. zapsání

Ač proti svědku odepřeno by bylo, že někdy pro prohřešenie neb zaviněnie jemu předložené od svědectvie byl odvržen z duovodu takého odporu, opět od svědectvie bývá zavržen.

O výmience neb zavržení svědkóv

Ač který člověk v které při neb vinně s svědky měl by se očistiti a jestliže súpeř {protivník}meziřádkový přípisek mladší rukou jeho proti kterému z svědkóv měl by co vymieniti neb odepřieti neb kterého z nich zavrci, učiniž to dřieve, než prsty na kříž vloží, a neučiní li toho, staneť přísaha jeho.

Po vyznání nemuož odpor býti proti svědkóm {že nevydávali na konci „toho jsme svědomi“}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jestliže svědkové vedlé zvyklosti jsúc tázáni učiniece seznánie nepřidadie na konci „tohoť sme svědomi“, v té straně pro tu příčinu jich seznánie nemá býti zavrženo, nebo nedostatek toho přídavku naplní předešlá otázka rychtáře.

Svědomie delšieho času jest mocnějšie

Starodávnie právo jest, že když jest súd zvláště o meze a o hranice neb končiny dědin nebo o nápodobné pře, ale potomnie když jest súd neb žaloba o vladařstvích neb zmocněních a obstaveních, o smlúvách, tehda najmocnějšie jest svědectvie kteréžkoli strany, bylo by kteréž staršieho času, pomní se.

O svědciech jelikož k času a miestu

Ortelováno jest: nařkne li žalobník súpeře {obžalovaného}meziřádkový přípisek mladší rukou, že tento den a tuto hodinu učiniv žaloby v takovémto miestě, chtěl by jej života zbaviti, a toho naň chce dovésti svědomím viery hodným, ale obžalovaný odepřel, že dne a hodiny předřečené nebyl na miestě, kteréž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).