Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O svědectví přísežných ze vsi

Přísežní veští, kteříž příslušejí k měsckému súdu a o všech přech, kteréž v meziech těch vsí ležie, před súdem mohú svědčiti jako svrchovaní přísežní města.

Svědkové přísežní a konšelé nebuďte jmenováni

Starodávní obyčej měscký jest, jestliže strana zavieže se své pře dovésti úředníkem neb konšelem, nenie potřebie, aby jej jmenoval pravým jménem, jako jiní svědkové v některých přech, dřieve nežli by vystaveni byli, zvykli sú býti jmenováni.

O jmenování svědkóv

O řečňování a svědectví přísežného

Přísežný mluvě slovo něčí před súdem, nemuož tomu svědčiti v též při, za něhož mluví.

Které svědectvie přísežných poraženo bývá svědectviem jiných přísežných

Panna jedna žalovala na ženu bratra svého z pěti kop dluhu, řkúc, že svú žalobu chce provésti svědetvím přísežných, ale obžalovaná odpierajíc řekla, že též svědectvím přísežných neviny své chce dovésti, žádajíc naučenie, zdali nebude moci lépe sebe i zbožie svého přísežnými obdržeti nežli přísežnými přemožena býti. Na to bylo usúzeno k straně panny, že lépe muož své řečí dovésti přísežnými, nežli obžalovaná svého odporu, jenž upřiemo nemuož doveden býti. Ale jinéť by bylo, ač by odpor zapieraní v sobě zavieral, jako v příkladě, by obžalovaná byla řekla: pět kop byla sem dlužna, jichžto nynie nejsem dlužna neb sem zaplatila, a toho chci dovésti svědectvím přísežných, nebo tehdy její duovod, kterýž jest k obraně zbožie svého přimienila, byl by dopuštěn, avšak tiem ani první přísežní byli by odehnáni od druhých, tak totiž aby prvních svědectvie bylo za falešné odsúzeno, neb tak těžké

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).