Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitoly o clu, ktož v jarmark zbožie veze skrze město a neprodává jeho, má clo s něho dáti

Ačkoli za času svobody jarmarkové města pro příčinu kupovánie neb prodávanie navštěvujíce s zboží a s kúpí jich cla neplatí, avšak trhu v městě nedějíce se, zbožie, kteréž provezú, ku placenie cla jako i jiné časy mají puzeni býti.

Ktož clo projede {jehož zanedbal brány, celný téhož nemá puditi k zaplacení}marginální přípisek mladší rukou

Ktož zbožie své bláznivě váže, clo projede, vrátí li se potom jiný čas, nemuož od celného puzen býti ku placení cla provezeného, neboť celný má bdieti nad placením cla a nespati.

O clu řečeném alfarch

S obilé, vína, postlánie i se všech jiných věcí, kteréžto cizie v čas války do měst k schování jakožto k miestu bezpečnému vezú, a potom opět vyvezú, žádné clo z práva nemá placeno býti. Opět zbožie neb věci, s nichžto clo z práva nebývá dáno, zanetbáním nebo zmeškáním cla nebude ztraceno, ale když jiné věci clu poddané, s nichžto clo má placeno býti, s dřieve řečenými věcmi bývají provezeny tajně, tehda opatrně má býti viděno, co jest práva při takových obojích věcech.

O celných nespravedlivých

Ktožkoli z celných vzal by clo nespravedlivé, dvěma počestnýma jsa přemožen, dá rychtáři 60 šilinkóv a každému přísežnému 30 a penieze proti právu vzaté má zase vrátiti. Po druhé jsa přemožen, rychtáři a přísežným deset funtóv zaplatí a tomu osobně penieze donese, jemuž jest je vzal, v kterýchž by koli končinách

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).