Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jest k vieře poručeno, jenž {kteří}meziřádkový přípisek mladší rukou neprávem {t. v žádném příbuzenství ani jaké poslúpnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou jsú náměstkové, i jiným osobám jim přispojeným svědectvie neodhajujem, a mnohem viece, ktož v jich moci sú, takové odpuštěnie dáváme, a nic nenie o to, buď to, že kšaft na deskách a na listech neb na jiné věci popsán byl by. Opět ač ten, jenž poručie, jsa v liteře dospělý, kšaft svú rukú spíše, a zapečetěný neb svázaný dal by jej svědkóm, kteřížto jej zapečetili by, buďte {že by}meziřádkový přípisek soudobou rukou svědkové {věděli}marginální přípisek soudobou rukou nebo nic, kteréžkoli věci jsú v kšaftu, ovšem kšaft jest sstálý.

Ortel o kšaftiech

Kto nemohú kšaftovati

Ktož jinému poddáni sú právu, nemají práva kšaftu činiti, než pokudž jim rodičové dopustí, rytieřstvo vynímajíce, jenž v moci rodičóv sú, jimžto o tom, čehož sú na hradiech nabyli, dopuštěno jest kšaft činiti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).