Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dále při nápisu o ranách, vraždách a mordiech.

O zástavách {O závazciech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Při všech zástavách {závazciech,}meziřádkový přípisek mladší rukou jimžto den nebývá uložen neb jmenován, toho dne bývá neb koná se. opět ktož druhu slibuje co dáti neb učiniti, nesloveť to zástava. Opět sirotše {sirotek}meziřádkový přípisek mladší rukou bez moci poručníka svého nemuože zastavovati, ale jiného k své ruce muož sobě zavazovati.

Kapitola o úřednícech měsckých

Úředníkóm, stráži nočních, branným, biřicuom a jiným podobným nenie potřebie, aby přísežným žalovali, ale aby slavně žalovali na obžalované v súdu a zvláště jmenovali, ktož škodu činí, aniž mají přisáhati o bezpráví, nebo přísaha, kterúž sú k činění úřadu svého učinili, má v paměti jmiena býti, leč by jmenovaný dovodil odporně, nebo z takových časuov a miest vyhledánie za plný duovod má jmieno býti, jakož práva svědčie.

Kapitola o úřadu pastýře

Žádný sedlák ani kto jiný hovad, kteráž za stádem mohú jíti, nemá doma chovati, kromě hovad a skotu a mlznic {sviní}meziřádkový přípisek mladší rukou mladé majících. Opět žádný nemievaj svého pastuchy ke škodě mzdy pastuchy obecnieho, krom některých vsí, kdežto člověk najméně maje tři lány dědiny, z obyčeje pro rozličnost pastev ovčáka muož mieti ovcem svým zvláštnieho.

Opět ač by obecniemu pastýři šel plat s lánu, tehda aby ves pastuchy zbavena nebyla, ještě ovčáka maje, jakož jest řečeno, s svých lánuov pastýři bude platiti, jakož i jeho súsed.

Opět pastucha kterýchžkoli hovad předeň vyhnaných nevehnal by zase do vsi, onť je zaplatí, ale kteréž by od lúpežníka neb vlka vzato bylo, dovede li

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).