Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{O lichevníciech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Lichevnickú nepravost žádajíce zjeviti, jenž ovšem pověst kupeckú poškvrňují, když pod přikrytím kupectvie pod vymyšlenými rozličnými lstmi u větší škodu své smlúvce uvodí, nežli ti, jenž beze všech okolkóv neb omlúvaní upřímo puojčují na lichvy. A také aby neumělostí neb hlúpostí práva posmířenému při tom nemohli konati, a tak svých bludóv dále všetečnými rozumy neb duovody vymlúvati, oznamujem a vypravujeme, že poněvadž lichva bývá toliko při pojičkách, {kto za lichevníka jmien bývá}marginální přípisek mladší rukou a pojička toliko při těch věcech záležala by, jenž se dokonávají číslem, měrú a vahú, a netoliko těmi, jenž zjevně věc takovú tiem slibem neb zvláště tú nadějí puojčují, aby některý užitek časný nad jistinu vzali, buď jakožkoli malý, buďto užitku neb požívanie věci zastavené k jistině nepočítaje, za lichevníka jmien buď.

A také i ten, kterýž mzdy jakéžkoli, kteráž čas prodaje obecní cenu měně by vážila, a kterúž tehdá prodávaje, dráže prodává tiem úmyslem, že dluhu počaká. A ktož platí hned penieze, nežli ty časy za to stojí na zisk, a prodlévá té věci vrátiti do času, až by ta věc dráže platila, za lichevníky jmieni mají býti. A ktož mohú takoví dokázáni býti, zneseni mají býti na svědomie farářóm neb jich úředníkóm, aby skrze ně k navrácení lichev oni i jich dědicové právem duchovním připuzeni byli. Zpovědlníci pak, jenž duše rozsuzují, takové k navrácení skutečnému naveďte, ač svých duší zatracenie žádají ujíti.

Ktož praví, že lichva hřiech nenie

Také upadne li kto v ten blud, aby neústupně směl praviti, že lichviti nenie hřiechu, ten jakožto kacieř buď potupen. A přikazujeme šafářóm měst a těm, jenž mají úřad kazatedlný, aby aspoň jednú každý měsiec

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).