Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Jiříčkem, poněvadž on se takéž jmenoval, dobřeť přisáhá, nébrž by jej pak jmenoval Martinem neb Jiřím, ačkoli on jmenuje se jménem pochlebným s umenšením, ještěť dobře přisáhá, neboť nebývá člověk křtěn jménem umenšujícím.

Opět ač by ten, jenž přisáhá, řekl, z čehož mě tento viní, ukáže naň a přidávaje kterakýmkoli jménem křesťanským jmenoval by jej, nežli se ten jmenuje, jemuž přisáhá, toliko když to přidá, neb kterýmkoli jménem křesťanským jmenuje se, ještěť dobře přisáhá. Pakli naprosto přisáhá, jmenuje jej Petrem, poněvadž ten, jemuž přisáhá, jmenuje se Pavlem, zleť přisáhá a padá ve při.

O přísaze na kříži

Ač by řečník, uče přisáhajícieho, předpověděl jemu v přísaze německy, řka elew creuzcizojazyčný text skrze tu čtenu etc.cizojazyčný text, a on jeho následuje řekl by allew creuzcizojazyčný text skrze tu literu, a pakli by ten, ktož přisáhá, řekl ellewcizojazyčný text skrze etc.cizojazyčný text, dobřeť přisáhá, neb následuje svého řečníka, a pakli by řečník řekl allewcizojazyčný text a ten, jenž přisáhá, řekl by ellewcizojazyčný text, tehda zdá se, že zpuosob ruší.

O přísaze pro vraždu

Ačkoliv v žalobě z vraždy jmenováni byli by žena, děti, bratřie i všichni přietelé zabitého, avšak dostiť jest, aby svědkové obžalovaného toliko řekli v přísaze, že o vraždě, z kteréž jest Jindřich obžalován od Kundráta, on jesti nevinen, a též i obžalovaný toliko rci o vraždě Kundráta, mně od takového neb takového žalobníka, kteréhož bude jmenovati, předloženém, nevinen jsem, a nenie potřebie o ženě a dětech zmienky činiti.

O času ku přísaze složeném

Jestliže by člověk živnosti své hledě k času ku přísaze složenému nestál by, ne hned proto v přísaze padne, nébrž okáže li hodnú překážku, muož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).