Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O přísežných a o jich svědectvích

Žalobník žaloval na dva obžalovaná, z nichž jeden nepřísežný a druhý toho času byl přísežný, a když obžalovaný bezpřísežný nevinu svú vymlúval, a tu přísežným, jenž s ním spolu od žalobníka těžce a rozdielně viněn bieše, chtěl jest dovoditi, otázáno jest, má li svědectvie jeho dopuštěno býti.

K tomu jest odpověděno, že přísežného obžalovaného odpověd za samého se prvé má slyšána býti, a jestliže se z žaloby očistí zpuosobem práva skrze svědky neb jiným obyčejem, jakž žalobníkova žaloba požádá, tehda druhému obžalovanému nepřísežnému muož svědectvie vydati. Ale jinéť jest, jestliže by se samého neočistil, a také jiné bylo by, když by žalobník nerozdielně na oba obviněná jednú prostú žalobú žaloval by, toliko když by to činil ne zlú lstí.

O svědectví přísežných proti sobě

Ačkoli přísežní k žalobníkově neb obžalovaného při mohú svědčiti, avšak v své vlastnie při sami sobě svědčiti nemohú, nebo nenie slušné ani spravedlivé, aby kto byl žalobníkem i svědkem.

O přísaze přísežného {jsa obžalován aneb žalobník}meziřádkový přípisek mladší rukou

Opět ačkoli přísežní jinému svědectvie vydávaje, přisáhaje kříže se nedotýká ani prstóv zdvihaje, avšak jsa miesto žalobníka neb obžalovaného na kříži neb prsty zdvihna, přisáhne jako jiný člověk obecní.

Opět přísežný maje prodlenie za šest neděl a povědění pravdy vedlé obyčeje konšelského, a když v takovém uprošení seznal jest, že „N“ ranú, z kteréž od žalobníka jest obviněn, nevinen byl by, a že hospodář takový a takový řečenú ránu vytrženým svým mečem učinil bieše, otázka jest, kto z nich

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).