Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přebývajícieho, posměšný a jako oddělený nebyl by domnieván, neb nikdy by města a městečka neprospievala, by za zdmi a za přiekopy mužie na konšelstvie voleni byli, aniž by některak lidu a múdrých počet se rozmáhal.

O provinění přísežných

Ač by který z konšel zavinil v kterékoli při, súzen bude jako jiný měštěnín a tieže nebude tresktán, nebo psáno jest: „Trp právo, kteréž sám vydáváš“, spravedlnosti příleží konšely jakožto práva vynášejície týmiž právy súditi slušně, kterýmiž jiné súdí.

Druhdy menší počet přísežných dostatečen jest k rozsúzení pří {když jiní přijíti nechtí}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jestliže by diel z přísežných {aneb konšeluov}meziřádkový přípisek mladší rukou bez přítomnosti jiných, ačkoli povolaných, avšak přijíti nechtějících neb z příčiny nemohúcích přijíti, co ustanovil {a}meziřádkový přípisek mladší rukou, zřiedil {a}meziřádkový přípisek mladší rukou a učinil {i}meziřádkový přípisek mladší rukou neb šetřenie při rozsúdil {a}meziřádkový přípisek mladší rukou by {strana větší}meziřádkový přípisek mladší rukou, od nepřítomných to nemá odepřeno býti, nebo což se děje z obce, všem bývá připsáno pro větší diel. Jako u příkladě, když by obec svolána byla skrze trúbu neb zvon neb hlasem biřicovým, ačkoli ne všichni sešli by se, zdá se však, že všichni činie, což činie ti, kteříž sú se sešli, a jestliže by se dvě česti toliko sešly a většie strana těch dvú čestí svolila by se oč, také sstálé bylo by. Duovod toho jest, nebo nesnadně všichni mohú svoliti. Téžť jest, učiní li větší čest {strana}meziřádkový přípisek mladší rukou těch, jenž obci vládnú, a mají jmieni býti místo všeho města.

{když všech konšel nenie, mohú li přítomní koho ortelovati bez druhých}marginální přípisek mladší rukou Znamenaj však zvláště, že při výnosiech nálezuov a v rozeznání pří súdných jestliže konšelé přítomní bez nepřítomných co konají v tom, aby opatrni byli, aby od cesty práva neodcházeli, neb právo tak zní, že neumělost neb hlúpost vině se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).