Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zavázán, leč by chtěl.

O rukojemství pro pohruožku žhářstvie

Ačkoli pro zapálenie minulé, jehožto škoda jistá jest, mohl by někto býti rukojmí, avšak pro pohruožku a zapálenie budúcie, jehož škoda jistá nenie jmenovitě, aniž muož býti šacována, žádný jakžkoli bohatý nenie dostatečen rukojmí býti.

O zaplacení popáleného

Jestliže by oheň skrze neštěstie, nesvědomím, {z nevědomí}meziřádkový přípisek mladší rukou ani z netbanlivosti, totiž, že jeho kto nezhasil, moha, v čiemžkoli domu vyšel by, skrze to k zaplacení škod súsedóm tiem ohněm z příhody učiněných nikoli nenie zavázán.

O zapálení z netbanlivosti přišlém

Žalobník prožaloval jest na obžalovaného z skutku takovéhoto, totiž že bez jeho přítomnosti skrze bláznovstvie a netbanlivost ženy a děvky jeho ohněm, kterýž jest v domu jeho stal se, vzal jest škodu s osm korcóv žita, žádaje, aby jemu za to bylo dosti učiněno vedlé spravedlnosti. Obžalovaný pak tieže, poněvadž z řeči žalobníka, jenž praví, že by přítomen nebyl, zprávně byl by bez viny, dlužen li jest za ženu a za děvku odpoviedati, a zvláště v těžké při.

Odpověd k tomu, že obžalovanému nenie potřebie odmlúvati, leč z dobré vóle chtěl by, aby pak i odpoviedal, avšak žalobci škody nenavrátí, nebo příhody neštěstie, jakož jest spálenie, vražda a těm podobné, viny nemají, jestli však se lstí v sobě nezavierají.

O žháři utiekajícím

Popálený {pohořalý}meziřádkový přípisek mladší rukou neb jemuž se ohněm stala škoda žháře uteklého na ciziem neb na vlastním súdu, když jest nebezpečenstvie času prodlenie, muož bez odpuštěnie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).