Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{z vraždy dětem raději než mateři žaloba má dopuštěna býti}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kapitoly o vraždlníciech, kto muož rukojmí býti za vražedlníka

{o ranách a raněných}marginální přípisek mladší rukou Padesáte funtóv, jenž často bývají jmenováni v měsckých práviech, váží 30 hřiven, za hřivnu 64 gr. počítajíce, protož maje 30ti hřiven neb kop, muož za vraždu rukojmí býti.

O výmluvě z vraždy

Obžalovaný z vraždy lépe muož život a nevinu svú obdržeti a okázati přísežným neb skrze přísežného, nežli přemožen býti od přísežného. Opět ač by kto skrze přísežného prostú žalobú obžalován byl pro vraždu, sám se muož na kříži očistiti.

O vražedlníku žalobci

Ačkoli žalobník učině žalobu pro vraždu, znamenie vraždy řečeného leichceichencizojazyčný text před súdem neokázal by ani mezi čtyřmi lavicemi položil, avšak proto obžalovaný nemá jmien býti za sprostného {štěného}meziřádkový přípisek mladší rukou.

Kto chce svú nevinu pro vraždu dokázati,

neb že by mocí svú moci odepřel, přisáhne sám sedm s věrohodnými neb duovodnými lidmi, mezi nimižto jeden má býti z přísežných, aneb miesto přísežného buďta jiná dva muže věrohodná usedlá, a tak bude sám osm.

O přísaze pro vraždu {a výboj}meziřádkový přípisek mladší rukou

Přisáhající pro vraždu navrácenie práva, jenž slove hollungcizojazyčný text, t. pokuty 12 malých haléřóv, nemají, nebo když rychtář stranám puojčuje hollungcizojazyčný text, t. 12 malých haléřóv pokuty, to má býti rozuměno jelikožto k provolávaní žaloby, odpovědi, jmenování svědkóv a jiných věcí podobných, kteréž řečníci předkládají, ale ne jelikožto k opětování přísah.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).