[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<36r36v37r37v38r38v39r39v40r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nemohli proti němu řéci: Proto sme tebe nepřijeli, že si našich otcóv svatých ustavenie nedržal. A třetie proto, aby se jeho svaté božstvie před diábly v jeho tělesenství tajilo, nebo obřezánie těch časóv bylo jest proti přirozenému hřiechu. Proněžto diáblové vidúc, ano jeho obřezují, mněli sú, by tomu dietěti jako i jiným třeba bylo hřiecha očištěnie. Třetie ten den svatá cierkev slaví pro ochtáby božieho narozenie, neb když jiných svatých křesťanská obec ochtáby ctí, mnohem viece ochtáb našeho spasitele slaviti má, jemužto jest chvála věky věkoma. Amen.

Na božie křtěnie

Když se jest Ježíš narodil u Bethlémě za časóv krále Heroda, tehda třie králi, Kašpar, Melchior a Baltazar z východa slunce do Jeruzaléma přijevše, otázali a řkúce: Kde jest ten, jenžto se jest narodil, král židovský? Viděli sme jeho hvězdu jsúce na východ slunce, a protož jdeme modlit se jemu. To od nich uslyšav král Herodes, zamútil se a s ním všickni lidé v Jeruzalémě.

Tu jest otázanie, proč sú tito třie králi do Jeruzaléma přišli, ano se jest tu Ježíš nenarodil, ale jinde? K tomu odpoviedá svatý otec Remigius a řka, že ti třie králi narozenie Jezukristovo sú věděli, ale v kterém městě, toho sú nevěděli. A protož sú do Jeruzaléma, jako do najvětšieho židovského královstvie města, přišli, za to majíce, že by se to přeslavné dietě nemělo jindy naroditi než v tom městě, kdežto jest bylo hlava všeho královstvie. A také proto, že by se tu toho spieše svatého dietěte doptali než jinde, neb tu všech mudrcóv židovských sbor

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).