[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ustaveno do dnešnieho dne. Amen.

Svatých Šimona a Judy apoštolóv

Svatý Šimon apoštol a svatý Juda byla sta bratřence svatého Jakuba, jenžto Menší slove. A když těch časóv, ješto na nebesa hospodin vstúpil, křesťanská viera po světu se rozplozováše, tehda svatý Tóma apoštol poslal svatého Judu apoštola k jednomu králi jménem Abagarus. Jehožto stolice královská bieše v tom městě, ješto Edissa slove. Tu svatý Juda apoštol vieru křesťanskú velice rozšířil.

Proněžto ten král Abagarus jeden čas byl pokorný list našemu spasitelovi poslal a takto jemu píše: Abagarus král Ježíšovi, spasitelovi lidskému, jenžto se jest těch časóv v jeruzalémských vlastech ukázal, vzkazuje přieznivé pozdravenie. Uslyšal sem o tvých diviech i mocech, ješto nad rozličnými strastnými, nemocnými ukazuješ, že beze všeho lékařstvie i bez koření slepým zrak vracuješ, belhavým chod, malomocné očišťuješ, mrtvé vzkřešuješ. Ty všecky divné věci o tobě uslyšav, na své sem mysli to převrhl, že jest jedno o tobě z dvého, anebo si bóh, jenž si s nebes sstúpil, že tak divné věci činíš, anebo si boží syn, jenž tak zázračné divy ukazuješ. Proněžto já tvé svaté milosti píši a prose, aby se ráčil ke mně truditi a mú dávní nemoc uzdraviti, neb sem to zajisté zvěděl, že židé tobě se protiviec, tvého bezživotie hlédají. Protož přiď ke mně, neb mám miesto, jakž koli malé, ale znamenitě poctivé, na tom dosti oba mieti budeva.

Na ten list otevzkázal jemu Ježíš a takto řka: Blažený si, žes mne nikda neviděv, však si v mě uvěřil. Neb jest o mně psáno, že mnozí, ješto sú mě viděli, nevěřili. A

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).