[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

nevrátili.

Jichžto poselstvie když král britanský uslyšal, velmi se zamútil. S jedné strany, že král angličský pohanským se modlám modléše, proněžto by dci jeho, křesťanka svatá, té svatbě nikterak nepovolila. S druhé strany angličského krále náhlosti se velmi bojieše. Tehda svatá Uršula ducha svatého ponučením otci radu dala, aby jemu povolil pod tú úmluvú, aby jiej král s otcem deset zvolených panen k jejiemu utěšenie k službě dal a nadto jie i jiným tisíc panen v jejie čeled připravil. A také aby tu svatbu za tři léta odložili a aby se syn jeho křesťanské vieře naučil a svatý křest přijal. Svatým úmyslem múdře sobě skrze ducha svatého tu cestu nalezla, aby anebo pro nesnadnost té úmluvy od svatby bylo puštěno, anebo bylo li by jie to množstvie dáno, aby je křesťanské vieře přivedúc pokřtila. To angličský královic uslyšav, v tu smlúvu radostně vstúpiv, na všem jie povolil. A za to snažně před otcem stál, aby jeho pokřtiti kázal, a to vše, což svatá Uršula rozkázala, na všem povolenie měla. Tehda jejie otec, král britanský, svéj dceři, jižto velmi milováše, počestnú čeled panen i mužóv, jakž slušie, zpósobil.

A zatiem ze všech stran panny i rozličných lidí množstvie k jejiemu slovutnému sboru běžiechu a mnozí biskupi k jejiemu slovutnému sboru se přibrali. Mezi nimižto byl bazilský biskup jménem Pantulus. Ten ty všecky panny se vším sborem do Říma dovedl a odtad se s nimi vrátiv, pro Jezukrista také svú krev prolil. Svatá také Gerasina, sicilská králová, ta jest byla sestra matky svaté Uršuly, zvědivši po tajných hostech úmysl svaté Uršuly, se čtyřmi dcerami a s jediným mladým synem, druhému synu královstvie poručivši, do britanské země po moři plula. A jejie radú z mnohých vlastí panny

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).