[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

apoštolú hledati.

A když je nalezli a předeň přivedli, tehda jich poče tázati, kterací by lidé byli, proč by byli do té země přišli, svatá apoštoly jim odpověděšta: Tiežeš li, kto smy, jsmyť sluhy Jezukristovi a přišli sme pro vaše spasenie. Jimžto podkonie vece: Když se z této cesty vrátím, chci vás slyšeti. K němužto apoštolé vecešta: Lépe by bylo nynie v tuto tvú pilnú potřebu toho poznati, jehožto by mocí mohl proti nepřátelóm svítěziti, anebo se s nimi i s tvú ctí sjednati. K nimžto podkonie vece: Což já mohu věděti, mocnější ste vy než moji bohové. Proněžto prosím vás, zjevte mi to, kterak náš boj projde. K němužto apoštoly vecešta: Aby poznal, že tvoji bohové sú nepraví, přikazujem jim, aby vám odpoviedali, máte-li boj obdržeti, čili nic. A skrze to, že vám křivdu povědie, poznáte, že sú křiví a s vámi se neprávě obcházejí. A když ti jich bohové počechu řéci, že bude boj veliký a s obú stranú mnoho lidí sende, počešta se tomu apoštoly posmievati. K nimžto podkonie vece: Mě hrózy obcházejí, a vy se smějete! K tomu apoštoly vecešta: Neboj se, neb mír a pokoj jest s námi sem přišel. A zajtra v třetí hodinu přijdú poslové k tobě od tvých nepřátel a pod tvú se moc podlé tvé vóle poddadie. Tomu se počechu kněžie pohanští smieti a řkúc: I zdali neznamenáš, že tito na to tě ubezpečují, aby kdež se nevystřežeš, svým nepřátelóm v nedojiepie podnikneš. K tomu apoštoly vecešta: Neřekli sme tobě, aby čekal za jeden měsiec, ale za jeden den. A zajtra s pokojem nad svými nepřátely svítězíš.

Tehda ten vojenský starosta Baradach kázal obojích střieci apoštolóv, aby, kteréž by u předřečené věci křivé nalezl, nemilostivě nad nimi pomstil. A když nazajtřie bylo a to, jakž apoštolé předřekli, se stalo, proněžto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).