[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

do franské země přinesl a v klášteře gorčenském počestně položil.

Povýšenie svatého kříže

Povýšenie svatého kříže svatá cierkev po všem světu slovutně slaví, neb všemohúcí bóh jakož před věky v svého božstvie tajnosti předjednal i předpósobil, aby u budúcích jistých časiech v člověčském tělesenství pro vše hřiešné na tom předrahém dřevě umřel, takež to v svém svatém božství předpósobil, aby skrze to přezvolené dřevo divi i zázraci i rozličné milosti rozličným lidem se stávali a skrze to svatá viera se výšila.

Proněžto se takto o tom píše, že když po božiem narození šest set patnádcté léto dopuštěním božím od pohanóv svaté křesťanstvo velikú pohromu trpieše, v ty časy král perský jménem Cozdras všecky země i všecky vlasti na východ slunce mocně pod svú moc podbil a mezitiem do Jeruzaléma k božiemu hrobu přijev, hrob boží uzřev, velmi se vzhroziv, zase se vrátil, ale tu částku dosti holemú svatého kříže dřeva, jížto někdy bieše svatá Helena tu ostavila, s sebú vzem i jel pryč s svými lidmi. A když doma byl, v svém srdci nemúdře vzpýchav, poče mysliti, kterak by se jemu po všem světu veliká čest dála a lidé jemu jako bohu se modlili. Proněžto jednu velikú veži vnitř kázal střiebrem a zlatem a drahým kamením okrásiti a drahým kovem slunce a měsiec a množstvie hvězd po všie veži zřiediti. To také bieše chytrým nalezením přivedl, že tak voda vedena bieše, že když chtěl, déšť spadl. A pod zemí tak bieše zpósobil, že když koňové množstvie vozóv pod zemí po podlažených kamením cestách potrhli, tehda tak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).