[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

na vieru bieše obrátil. Jehožto jemše, všeho rúcha svlekše, řetězy svázavše, před vozem Maximianovým trmácejíc táhli. A potom přikázal svému starostovi, jemuž Karpazius řiekali, aby svatého Cyriaka s tovařistvem k diáblovým modlám bezděky přihnal, a pakli by toho učiniti nechtěli, aby je rozličně muče, hlavy jim stieti kázal, jakžto se jest i stalo. Ten starosta kázal smolu horkú na svatého Cyriaka hlavu léti a potom jej za palce věšeti a najposlé se všemi tovařiši kázal jim hlavu stieti. To učinivše ten Karpazius starosta, v ten dóm, v němžto svatý Cyriakus bydlil a mnoho lidí byl v něm křtil, se uvázal. Na hanbu křesťanóm devátýnádcte tovařišóv k sobě pozval, i jali se tu míti a kvasiti a inhed vnáhle náhlú smrtí všickni zemřeli. Proněžto pohané ten duom zamekše, od toho miesta viec křesťanóv se báli a je u větčie cti měli. To se dálo po božím narození. Amen.

Svatého Vavřince

Svatý Vavřinec, boží mučedlník, rodem z ispánské země s svatým Sixtem do Říma šel. Neb tak píší staří mistři, když svatý Sixtus jednoho času do hispánské země přišel, tu dva mládence svatých mravóv plná, totiž svatého Vavřince a svatého Vincencie, jeho rodice, nalez i pojal je do Říma. Z nichžto jeden, totiž svatý Vavřinec, s ním tu v Římě ostal, ale svatý Vincencius, rodic jeho, do Hispanie se vrátil a tam svú krev pro Jezukrista prolil. Potom svatý Sixtus svatého Vavřince alcipřestem učinil.

Těch časóv Filip ciesař a jeho syn

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).