[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

kázal jej do chráma před diáblové modly vésti a tu, aby anebo se jim modlil, anebo v nemilostivého Mamertina vězení pod jeho stráží byl. A když se modlám modliti nechtěl, vedli jeho k tomu Mamertinovi na vězení. A když jeho tak vedli, pojide po něm svatý Vavřinec, volaje a řka: Kam se béřeš, kněže svatý, bez sluhy? Jemužto svatý Sixtus vece: Neostavím tebe po sobě, synu, ale větčí trýzen pro vieru Jezukristovu máš trpěti. Třetí den pójdeš po mně, po knězi, jáhne, sluho, a toť zvláště porúčiem, aby poklady ku potřebě svaté cierkvi schované pobera i rozdal chudým. A když ty poklady svatý Vavřinec chudým rozdal, tehda Valerianus kázal svatého Sixta opět do chrámu před modly vésti a tu, nevzdal li by jim oběti, aby jemu tu inhed hlavu stěli. A když jej povedechu, tehda svatý Vavřinec opět poče po něm jda volati a řka: Neostavuj mne po sobě, otče svatý, nebť sem již tvé poklady chudým rozdal. To rytieři uslyševše, že poklady menuje, svatého Vavřince jeli a svatého Sixta s jeho dvěma učedlníkoma tu inhed stěli. Amen.

Svatého Donáta

Svatý Donát s Julianem ciesařem se učil a s ním rostl. Za něhožto Julian zmladi na dvoje svěcenie svěcen. A když po těch časiech Julian ciesařem učiněn, tehda otce i mateř svatého Donáta zabiti kázal, ale svatý Donát do města Arecie utekl a tu u jednoho duchovného, jemužto Hilarius řiekali, přebývaje, mnoho divóv svatých ukázal, běsy vyhonil. A když jedni peniezi dáni byli schovati jedné panie, jiežto řiekali Eufrozina, ta penieze schovavši

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).