[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

i umřela. V ta doba když jejie hospodář zdaleka přišed, z těch peněz napomanut, a jich nikterakž, kdež by byly schovány, nalézti nemohl. Proněžto jeho syna, aby jeho mučili, jieti chtěli. To uslyšav ten syn, utekl k svatému Donátu. Tehda svatý Donát s ním nad hrob jeho mateře Eufrozine šel, bohu se pomodliv, jasným hlasem zavolal a řka: Eufrozina, zaklínám tě skrze ducha svatého, pověz mi, kdes takéto penieze schovala! V tu dobu hlas z hrobu vynide a řka: V dóm mój přes práh kročiece, kopajte a tu naleznete. A tak šedše i nalezli.

Potom po několice dnech Saturnus, biskup toho města, umřel a svatý Donát biskupem zvolen. A když jednú mši slúžieše, ten sluha, jenž mu mše pomáháše, letěv, kalich na kusy zbil. Tu opět svatý Donát ty kusy sebrav, na tom miestě stoje, božím divem celý kalich postavil. Na jiném také miestě byla jedna studnice, ktož se napil, ten umřel. Tehda svatý Donát k té studnici na oslíku přijev, jedovatý had svatého kříže znamením odtad vyhnal a tu vodu viec čistu ostavil. To se také píše o něm, žes ciesařovy Teodozie dcery běsa vyhnal. Po těch časiech bohu slúže mnohé divy čině, jat, pro vieru v žalář vsazen a potom hlava jemu sťata. Dálo se to po božiem narození tři sta osmdesátého léta. Amen.

Svatého Cyriaka

Svatý Cyriakus troje svěcenie od svatého otce Marcella papeže přijal. Po některých časiech protivníci svaté viery jej jemše, před ciesaře Maximiana jej vedli a tu s tovařistvem připuzen, aby zemi kopaje, na plecí k dielu jednomu prst nosil. A tak sám šedše, nalezli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).