[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

věděti móžeš, že pokoj s hřiešnými nebydlí, neb jim diábel, svět a tělesenstvie rozličný nepokoj v duši činie, a tys jeden z těch, a proto tuto odpočívanie nemáš. Ale že já pokoj, vždy myslím pokojná a mírná myšlenie, tuto tobě radu dávám: Bydlíť dále má sestra, jiežto milosrdenstvie dějí, ještoť vždy hřiešným pomáhá. K té přída, cožť ta káže, to učiň. A když tam běžav, na dóm potluče, hospodyně vnitř sedieci odpovědě a řkúc: Já jsem milosrdenstvie, jenžto tuto bydlím. Chceš li této hrozné búře zbýti a své spasenie nalézti, náhle běž k bratřím predikátoróm do svatého Dominika kláštera, tu nalezneš, ano písmo svaté ten zákon osvěcuje, a tuť uzříš, kterak Ježíš Kristus a jeho milá matka tě, hřiešného, dobrotivě k milosti přijmú. To ten žák skrúšeným srdcem znamenav, z toho se viděnie vybrav, do kláštera k predikátoróm šed a s velikým náboženstvím zákon přijal, tu mnoho časóv snažně bohu slúžil, svój život konal.

Jiných mnoho rozličných svatých divóv bóh skrze svatého Dominika v rozličných vlastech lidem ukázal, jedenádcte mrtvých vzkřiesil, slepým zrak, belhavým chod, nemocným zdravie, mnohým strastným utěšenie dálo se i děje se do dnešnieho. Amen.

Svatý Sixtus

Svatý Sixtus papež byl rodem z zámořských vlastí, z toho města, jemužto Athenis dějí. Najprvé byl v školniem učení mistr veliký, potom byl učedlník Jezukristóv a náposléze byl papežem. Těch časóv Decius ciesařem byl, ten svatého Sixta se dvěma jeho učedlníkoma, jimažto Agapitus a Felicisimus jmě bylo, před se přivésti kázal. A když svatého Sixta Decius ke svým modlám obrátiti nemohl,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).