[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Neplač, Lemobia, ale daj mi rúchu, jížtos svú hlavu zavila, a večasť ji vrátím. Pak když svatému Pavlu hlavu stěchu, tehda svatý Pavel svú vlastní krev sebrav v rúšku i vrátil Lemobí. Tehda Lemobia k nemilostivému rytieři katu vece: Kdes ostavil mého milého mistra? Odpovědě jie a řka: Tamť leží s svým tovařišem před městem na údolí, ješto slove Vítězové údolé, a tvým šlojieřem obvita jest tvář jeho. Tehda Lemobia odpovědě a řkúc: Večas svatý Pavel a svatý Petr v krásném rúše a v stkvúcích korunách vešla sta do města, a aj toť šlojieř jeho svatú krví zekrvavený. To uzřevše mnozí, křest svatý přijemše, uvěřichu v Jezukrista. A protož již, milý bratře Timotee, ještos miloval ze všeho srdce, tať sta se jakžto Saul a syn jeho Jonata na smrti se nerozdělila. A já také smutný, od mého mistra, svatého Pavla, neodlúčil sem se, než v tu dobu, ješto mě zlí lidé od něho odstrčichu. Všakž to rozlúčenie vždy nebude, neb ta svatá duše zná své milé, jakž kolivěk již k nim nemluví, neb od něho zde jsúc daleko sú vzdáleni, ale v den súdný, kterak bude přežalostivé rozlúčenie, ktož se tehdy od nich odlúčí! A již, bratře mój, milý Thimotee, přieteli duchu mého, pospěš prositi milého hospodina v postu i v rozličné práci, ať dá hospodin milost mistra tvého, jakož jest dal Elizeovi, učedlníku Elie, jenžto jest byl ustavičně s ním dotavad, až hospodin u povětří zdvihl jej od něho, neb zajisté žalosti veliké trpieše od rozličných nenávistníkóv, ješto s ním v závisti mluviechu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).