[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

řka: Aby věděl, ciesaři, že po mé smrti na věky živ budu, po mé hlavy stětí toběť se živ ukáži, a tu poznáš, že Ježíš Kristus jest mocný král nad smrtí i nad životem. A jakžto svatý Pavel domluvi, tak jeho na smrt povedú. A když biechu u bráně, ješto i dnes slove Hostiensis, potka jeho jedna šlechetná paní, jiežto jméno Lemobia bieše, kterúžto bieše svatý Pavel na vieru obrátil, a ta vlastnie sestra Faustinianova, svatého Klimenta otce bieše. Ta uzřevši, ano svatého Pavla svázána vedú, srdečně zaplakavši, poče se jeho svaté modlitbě poručiti. Tu jie svatý Pavel poprosi, aby jemu pójčila rúchy s své hlavy, jížto by oči jeho byle zavázanie, a řka: Zaseť ji opět vrátím. A když jemu ona poda té rúchy, počechu se jie posmievati a řkúce: Nesmyslná žena pójčuje tomu čarodějníku tak drahé rúchy, jiežto viec e mieti nebude. A když svatý Pavel na rozhranie přijide, obrátiv se na východ slunce, spen ruce, oči v nebesa vzvede i poče hospodinu s žalostivými slzami se modliti, snažně králi nebeskému děkuje, pokloniv se všem okolo bratřím, oči sobě rúšicí zavázal, na kolenú poklekl, šíje poskytl, a tu jemu hlava jednú ranú sťata, hlava od těla skočivši, Ježíš Kristus řekla. Neb jakož jest byl Ježíš Kristus jemu za života mil, takež i na smrti jeho pojmenoval. Tak jest svatý Pavel to svaté jméno Ježíš Kristus miloval, nalezeno jest, že v svých epištolách Ježíš a Kristus pětsetkrát psal.

V túž hodinu svatý Petr na ukřižovánie veden a tak oba jednoho dne v jednu hodinu, ale

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).