[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ještos s ním ukrutně a žalostivě trpěl, snažně i ústavně s svým milým mistrem, s svatým Pavlem, jenžto jest byl otec všech duchovných otcóv, mistr nad mistry, jenžto byl ukřižován světu a na svém těle jézvy našeho spasitele nosil, jenžto byl upřiemná hlubokost múdrosti, píšťalka převzvučná, kazatel spravednosti nikda neustalý. O Pavlovi řku, o přešlechetném apoštole, jenžto jest osvietil svatú cierkev, potvrdil u vieře křesťany, zlámal vrata hřiechóm, meč na obě straně ostrý, jímžto zahnal pohany, modly pohanský svrhl i jich přebyvadla rušil, oltáře zbořil, diáblové obrazy zlámal i jich přebyvadla rušil i chválu, slovutnost hodóv jich stavil. Neb zajisté bieše anjel zemský, člověk nebeský, obraz i podobenstvie svatého božstvie, všech u bóh věřících chvála, přietel kajících, svého národa řečník, milý a přežádúcí všem svým od pohanóv rozehnalým. Byl jest také obět židovská, jehožto nenávidiechu licoměrníci, nebo rušieše jich židovské školy i jich bludná uměnie, ustavce svatých kostelóv, snažně stoje po jich duchovenství. Byl jest také štít viery křesťanské, sluha Jezukristóv, volající biřic svatého čtenie, usta božská, jazyk duchovný, hledač ztracených, otec sirých, snažný súdce i stráže vdovic, síla mdlých, posilněnie pracných, bezpečná lodí na moři tápajících, jenžto se je vštítil proti velikým vlnám náhlých tohoto světa hněvóv. Byl jest také zvyklý korábník v duchovnie múdrosti, jenžto jest vše zjednal sličně, žádaje neproměnného jednostavenstvie.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).