[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

podál od sebe svój svatý život pro Jezukrista sta dokonala. Kterak sta na smrt žalostivě vedena a kterak sta od sebe žalostivě odpuštěnie brala, o tom svatý Dionyzius, jenžto při jich smrti byl, všecko pořád svatému Thimoteovi, milostnému učedlníku svatého Pavla, list napsav, poslal, v tato slova tak řka:

Poselstvie svatého Dyonyzia k svatému Timoteovi

Pozdravuji tebe, tvému se zdraví raduje, učedlníku a synu zvláštní duchovnieho a milého otce, svatého Pavla apoštola, jehožtos byl milostník a jehožs vóli plnil vždy u boze. Jakžto svého milého mistra, s nímžtos mnoho protivenstvie na světě trpěl, od zlých lidí velikú nenávist, v rozličné časy hlad, žiezen, mnohý potupy, posmievanie, tresktánie, zlobivá otázanie, s nímžtos také prodán byl. Tus s ním těžkú práci nesl s bolestí, s hořkostí, v smutciech, v pokušování, v utrpení, v nespaní, i v modlitbách, v síle i u mdlobě, ve mnohých pútech s ním potupen, bičován, trýzněn od nepřátel i od nemilostivých přátel, však si svú službu snažně snesl, nikda se neobleňuje. Ale vždy hotov sa ku poslušenství svého milého mistra, s nímžtos často bit byl, po uliciech vláčen, zedrán, zlomozen ve mnohých městech, s nímžtos také nebezpečně přes moře plaval na korábiech, zamucován u městech, raněn v núzi a v hanbách žalost trpěl, v žalář vsazen, ve dne i v noci s ním u vězení, v okovách, v ručniciech železných i v jiných rozličných smutciech, a netolik v těchto věcech, ale i v těžších mučení,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).