[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Požehnaný bóh, hospodin israhelský. Byl jest také svatý Jan v úřadu apoštolském, jimžto zvláště úřad kázanie Jezukristem byl poručen. Ten úřad také svatý Jan dobře plnieše, když jest řekl: Já sem hlas volající na púšti, připravte cestu boží. Byl mučedlník, nebo jeho svatá hlava v žaláři sťata jest. Byl svatý zpovědlník, strastný život pústenníkový na púšti z mladosti veda, vodu pil, v húni chodil, surový list jedl, sprostným se pokrmem živil a v tom ve všem božie jméno na púšti v známost lidem dal. Byl také v úřadu svatých děvic. Byla v něm také duostojná čistota, jakžto praví svatý Ambrož: Ktož by byl jeho ukrutný život znamenal, jakž by koli byl křehký člověk, musil by se polepšiti.

Byl také evandělista a viec než evandělista, neb jakž kolivěk čtenie jest nepsal, ale všickni čtyřie evanjelistové o něm anebo na počátku svého čtenie anebo bliz u počátka psali. Svatý Jan evandělista když svaté čtenie o synu božiem počal, tehda inhed o svatém Janu Křtiteli řekl: Byl člověk poslán od boha, jemužto jméno bylo Jan. A to řek, navrátil se psáti o synu božiem a řka: Bieše světlost pravá, v němžto se dává rozoměti, že svatý Jan evandělista, nedorovnav o synu božím, umiesil psanie o svatém Janu, křtiteli božiem, nebo jeho u veliké počestnosti mějieše. Svatý Lukáš také u počátce svého čtenie o jeho narození najprvé píše a řka: Bieše za časóv Heroda krále kněz jeden, jemužto jméno Zachariáš. Svatý Marek také bliz u počátku svého čtenie počal

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).